Zatezna žica

  • Zatezna žica

    Zatezna žica

    Žice za zatezanje naširoko se koriste u poljoprivredi i vrtu za žicu za vezivanje ili žicu za vezivanje.